Browsed by
Månad: februari 2024

EGR kylare

EGR kylare

En EGR kylare är en komponent i ett fordonssystem som är ansvarig för att kyla avgasåtercirkulationen (EGR) innan den återintroduceras i förbränningsprocessen. EGR-systemet är utformat för att minska mängden kväveoxider (NOx) som släpps ut genom att återföra en del av avgaserna till förbränningskammaren. EGR-kylaren spelar en viktig roll i detta system genom att sänka temperaturen på återflödet av avgaser innan det blandas med färskluft och bränsle. Typiskt sett är en EGR kylare en värmeväxlare som använder kylmedel, vanligtvis kylvatten eller…

Läs mer Läs mer